Viestintäalan tutkimussäätiön tutkimustuki ja apurahat

Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille sekä jakaa henkilökohtaisia apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville henkilöille. Säätiö rahoittaa myös yliopistojen professuureja.

 

Millaisia hankkeita tuetaan?

Viestintäalan tutkimussäätiö rahoittaa hankkeita, jotka:

  • kuuluvat säätiön tarkoitukseen
  • tukevat toimialan rakenteen uudistamista
  • pyrkivät aidosti uuden kehittämiseen
  • lähtevät nopeasti käyntiin
  • joiden tuottama tieto ja osaaminen on siirrettävissä käytäntöön

Tutkimustukea ja apurahoja  voi hakea ilman määräaikaa lukuunottamatta jatko-opintoapurahoja, joita myönnetään kaksi kertaa vuodessa. Rahoituspäätöksiä tehdään noin kuusi kertaa vuodessa.


VTS apurahaohje (pdf) (211.3 KB)

 

Lisätietoja rahoituksesta saat säätiön asiamieheltä Noora Pinjamaalta.Lue myös: Rahoitetut hankkeet


Hakuajat tutkimustuille ja apurahoille

Seuraava päätöskokous pidetään 12.2.2018


Kokouksessa käsitellään hakemukset, jotka on jätetty apurahajärjestelmään 

maanantaihin 22.1.2018 

klo 12.00 mennessä.Seuraava päätöskokous pidetään huhtikuussa 2018. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan säätiön sivuilla helmikuun lopussa.Painopistealueet:

Asiakas- ja käyttäjäymmärrys palveluissa ja liiketoimintamalleissa

Muuttuva median käyttö ja käyttökokemus, Big Data julkaisutoiminnassa (esim. suosittelu, kohdentaminen) sekä kenttäkokeet,   median käytön mittaaminen ja analysointi, mainostajien tarpeiden ymmärrys ja mainonnan uudet muodot, uudet mediakonseptit ja ansaintamallit, monetisaatio ja maksumuurit, (automaattisesti) koostetut ja keräillyt sisällöt; datavetoiset sisältöpalvelut,       kuluttajan ostopolku, kosketuspisteet brändeihin ja ”customer journey”

 

Uudet sisällöt sekä median ja oppimisen uudet muodot

Käyttäjän tekemät sisällöt eri muodoissaan (esim. bloggaaminen), datajournalismin tuottaminen ja kuluttaminen,     sisältöjen ja ohjelmoinnin yhdistelmät, uusien sisältöjen tuottamiseen tarvittavan osaamisen tarpeet, medialukutaito ja oppiminen, digitalisaatio ja oppiminen

 

Mahdollistavat teknologiat ja -toiminnallisuudet

Viestintäteknologioiden funktionaalisuus ja käytettävyys eri muodoissaan, sisältöjen tuottamisen, käsittelyn ja esittämisen teknologiat sisältäen robottijournalismin ja puettavat teknologiat,   funktionaalinen painaminen,     Internet of Things -liitännäiset viestintäteknologiat, immersiivisyys ja 3D viestinnässä ja viestintäteknologioissa.


Muut säätiön tarkoitukseen kuuluvat aihealueet

Edellä lueteltuja painopistealueita leikkaavat hankkeet esimerkiksi toimialastrategiat tai muut säätiön tarkoitukseen liittyvät hankkeet ovat myös tervetulleita.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä