Viestintäalan tutkimussäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen viestinnän ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehitys ja innovaatiotyötä, koulutusta sekä osaamisen kehittämis-tä ja viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.

”Viestintä” -käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen viestinnän julkaisuja, tuotantoa, kustantamista/ ohjelmatoimintaa sekä niihin läheisesti liittyviä palveluita ja toimintoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

  • rahoittaa ja edistää toimialalle suunnattua teknologista, liiketoiminnallista ja muuta toimialan menestymisen kannalta merkittävää tutkimustoimintaa
  • tukee alan johdon sekä muun henkilöstön koulutusta
  • jakaa apurahoja ja matka-avustuksia
  • avustaa säätiön toiminnan kannalta tärkeitä yliopistoja ja muita oppilaitoksia
  • myöntää tunnustuspalkintoja tutkimustoiminnassa tai alalla ansioituneille henkilöille
  • tukee alan tutkimustoiminnan tulosten julkisuuteen saattamista
  • julkaisee alaa koskevaa kirjallisuutta tai tukee sellaista julkaisutoimintaa
  • toteuttaa tarkoitustaan myös muilla edellisiin verrattavilla tavoilla

Viestintäalan tutkimussäätiön alkutaival

Viestintäalan tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1960, jolloin se tunnettiin Graafisen tekniikan tutkimussäätiönä. Säätiön tehtäväksi tuli edistää graafisen alan teknistä tutkimusta ja rahoittaa Helsingin Teknilliseen korkeakouluun perustettavaa graafisen alan professuuria.

 

Vuonna 1996 säätiöön yhdistyi Emil Vainion rahasto ja Kirjapainotaidon Edistämissäätiö. Säätiön nimi muuttui Graafisen teollisuuden tutkimussäätiöksi ja sen toimiala laajentui teknologian lisäksi viestintään kokonaisuudessaan.

 

Vuonna 2010 säätiöön yhdistettiin Viestintäalan Taloudellinen Tutkimussäätiö ja säätiön nimi muutettiin Viestintäalan tutkimussäätiöksi. Samalla säätiön tarkoitusta laajennettiin koskemaan myös liiketoiminnan ja viestintään liittyvien tarpeiden tutkimusta.


VTS


Noora Pinjamaa


Säätiön asiamies 

Noora Pinjamaa

puh. 050 442 1507

noora.pinjamaa@ viestintaalantutkimussaatio.fi

Rahoitetut hankkeet

Katso viimeisimmät rahoituspäätökset täältä.

Vaikuttavuusarviointi säätiön toiminnasta

Vuonna 2010 toteutettiin arviointi säätiön vaikuttavuudesta.

 

Vaikuttavuusarviointi (pdf) (151.5 KB)

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä