Jatko-opinnäytteisiin liittyviä raportteja


Väitöskirjatyöt

Uuden median kirjoittaminen ja kouluopetus

16.2.2017

Väitöstutkimus Uuden kirjoittamisen opetus - osallistavaa luovuutta verkossa käsittelee digitalisaation käynnistämän sosiokulttuurisen muutoksen aikaansaamaa kirjoitustaitojen käsitteellistä laajentumista.


Tämä laajentuminen näkyy uudenlaisina kirjoittamiseen liittyvinä taitona. Tutkimuksessa käsitellään myös näiden uusien taitojen kouluopetusta, erityisesti lukiokontekstissa.


Tuloksia hyödynnetään kirjoittamisen opetuksen kehittämisessä. OPH on hyödyntänyt tuloksia jo opetussuunnitelmaa uudistusta tehdessä ja myös jatkossa koulutusten muodossa esim. https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=531&id=1890. Tuloksia on hyödynnetty myös lukuisissa monilukutaitoa ja uutta opetussuunnitelmaa koskevissa Veso-koulutuksissa. Lisäksi Snellman kesäyliopisto tarjoaa tulosten pohjalta pidettävän webinaari-koulutuksen nyt jo toista kertaa http://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/94/article-10708


Linkki väitöskirjaan https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/52704/scriptumOuti.pdf?sequence=1


UUDEN KIRJOITTAMISEN OPETUS – OSALLISTAVAA LUOVUUTTA VERKOSSA


Outi Kallionpää (outi.kallionpaa@jyu.fi)Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä