Tukea alan kehitykseen


Säätiö rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita ja niiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa oppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. 


Katso kaikki rahoitetut hankkeet hankekohtaisilta alasivuilta.rss Säätiön tukemat tutkimushankkeet lyhyesti

Consumer Behavior and The Hidden Persuasion of Online Sponsored Content 6.6.2017

My doctoral thesis deals with consumer reactions to different forms of third-party sponsored content in a digital environment. Third-party sponsored content refers to sponsored content, which is designed and communicated by a speaker other than the sponsoring brand or the company, and distributed through the digital channels of the speaker.

Lue lisää


Aikakauslehdet ja tubettaminen. Tutkimus & verkko-oppimateriaali 6.6.2017

Aikakauslehdet ja tubettaminen -hanke lisää sekä aikakauslehtikustantajien että nuorten tietoa alle 20- vuotiaille ominaisista mediatuottamisen ja -kuluttamisen muodoista sekä tube-kulttuurin rakenteista, toimintamalleista ja kaupallisuudesta.

Lue lisää


Jyväskylän yliopisto: ”LUOTSIVA" Luotettavuutta ja sitoutuneisuutta vahvistamassa: sanomalehtien Facebook-sivut yleisösuhteen lujittajana” 23.5.2017

Jyväskylän yliopistolle myönnettiin 45 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”LUOTSIVA: Luotettavuutta ja sitoutuneisuutta vahvistamassa: sanomalehtien Facebook-sivut yleisösuhteen lujittajana”

Lue lisää


Sanomalehtien Liitto: Meidän juttu 6.3.2017

Sanomalehtien Liitolle myönnettiin 50 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle “Lasten ja nuorten valtakunnallinen verkkolehti Meidän juttu”

Lue lisää


Uutismedian uudet liiketoimintamallit Yhdysvalloissa 16.2.2017

Viestintäalan tutkimussäätiö myönsi erityisteeman ”Uutismedian uudet liiketoimintamallit Yhdysvalloissa” tutkimiseen yhteensä 240 00 euroa.

Lue lisää


Marjoriikka Ylisiurua: Tutkijavierailu Brysselin VUB-yliopiston kompleksisuuden tutkimuksen keskukseen 10.2.2017

Marjoriikka Ylisiurualle myönnettiin marraskuussa 6 500,00 euron matka-apuraha ”Tutkijavierailu Brysselin VUB-yliopiston kompleksisuuden tutkimuksen keskukseen”

Lue lisää


Sirpa Kirjonen: Certified Foresight Professional III -ohjelma/ Turun yliopisto 10.2.2017

Sirpa Kirjoselle myönnettiin marraskuussa 3 348,00 euron opintoapurahaa hankkeelle ”Certified Foresight Professional III -ohjelma/ Turun yliopisto

Lue lisää


Sari Virta: Ideoista toteutukseen: luovan sisältökehityksen johtaminen mediayrityksissä ja niiden verkostoissa 10.2.2017

Sari Virralle myönnettiin marraskuussa 22 000,00 euron jatko-opintoapuraha hankkeelle ”Ideoista toteutukseen: luovan sisältökehityksen johtaminen mediayrityksissä ja niiden verkostoissa".

Lue lisää


Jussi Tarvainen: Kerronnallisten videosisältöjen tunnelman kuvailu laskennallisen estetiikan avulla 10.2.2017

Jussi Tarvaiselle myönnettiin marraskuussa 10 058,50 euron jatko‐opintoapuraha hankkeelle ”Kerronnallisten videosisältöjen tunnelman kuvailu laskennallisen estetiikan avulla".

Lue lisää


Noora Pinjamaa: Adapting To The Changing Landscape Of Social Media: Experiences, Challenges And Strategies Among Media Publishers 10.2.2017

Noora Pinjamaalle myönnettiin marraskuussa 16 764,50 euron jatko-opintoapuraha hankkeelle "Adapting To The Changing Landscape Of Social Media: Experiences, Challenges And Strategies Among Media Publishers".

Lue lisää


Seuraavat


Julkisuus

Rahoitusta saaneista hankkeista julkistetaan seuraavat tiedot:

  • tutkimustuen saanut taho
  • hankkeen otsikko
  • yhteyshenkilö
  • myönnetty tuki euroina
  • hakijan itsensä laatima lyhyt tiivistelmä hankkeen tavoitteista 
Hankkeen päätyttyä julkaistaan tulosyhteenveto. 


Lisäksi hakijalta edellytetään, että projektin tuloksista kerrotaan mm. alan lehdissä.

Rahoitetut hankkeet

Viestintäalan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen viestinnän ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla:

  • liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä,
  • koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja
  • viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä. 

Säätiö rahoittaa tutkimushankkeita ja niiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa ammattioppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. 


Katso rahoitetut hankkeet ja tutustu tutkimusraportteihin hankekohtaisilta alasivuilta:
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä