Tukea alan kehitykseen


Säätiö rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita ja niiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa oppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. 


Katso kaikki rahoitetut hankkeet hankekohtaisilta alasivuilta.rss Säätiön tukemat tutkimushankkeet lyhyesti

Media-alan yritysten opintomatka Japaniin

Opintomatkan tavoitteena on tutustua media-alan yritysten liiketoimintamalleihin vahvasti teknologiavetoisessa Japanissa. Teknologian etunojassa kulkeva Japani on samalla myös vahva maa painetun sanomalehden osalta.

Lue lisää


”Alueellisen median digitaalinen loikka - mikä muuttuu?”

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida digitalisaation aikaansaamia muutosprosesseja sekä tutkia keinoja niiden digitalisaation aiheuttamien haasteiden voittamiseksi, joiden parissa alueellinen printtimedia tällä hetkellä painiskelee.

Lue lisää


Digitaaliset pientuotteet

Selvitys tarkastelee kuluttajien valmiutta ostaa digitaalisia pientuotteita mediassa. Kyse on tieteellisestä taustoituksestaan huolimatta käytännönläheisestä ja konkreettisia tuloksia tuottavasta selvityksestä.

Lue lisää


Consumer Behavior and The Hidden Persuasion of Online Sponsored Content 6.6.2017

My doctoral thesis deals with consumer reactions to different forms of third-party sponsored content in a digital environment. Third-party sponsored content refers to sponsored content, which is designed and communicated by a speaker other than the sponsoring brand or the company, and distributed through the digital channels of the speaker.

Lue lisää


Aikakauslehdet ja tubettaminen. Tutkimus & verkko-oppimateriaali 6.6.2017

Aikakauslehdet ja tubettaminen -hanke lisää sekä aikakauslehtikustantajien että nuorten tietoa alle 20- vuotiaille ominaisista mediatuottamisen ja -kuluttamisen muodoista sekä tube-kulttuurin rakenteista, toimintamalleista ja kaupallisuudesta.

Lue lisää


Jyväskylän yliopisto: ”LUOTSIVA" Luotettavuutta ja sitoutuneisuutta vahvistamassa: sanomalehtien Facebook-sivut yleisösuhteen lujittajana” 23.5.2017

Jyväskylän yliopistolle myönnettiin 45 000 euron tutkimustuki hankkeelle ”LUOTSIVA: Luotettavuutta ja sitoutuneisuutta vahvistamassa: sanomalehtien Facebook-sivut yleisösuhteen lujittajana”

Lue lisää


Sanomalehtien Liitto: Meidän juttu 6.3.2017

Sanomalehtien Liitolle myönnettiin 50 000,00 euron tutkimustuki hankkeelle “Lasten ja nuorten valtakunnallinen verkkolehti Meidän juttu”

Lue lisää


Uutismedian uudet liiketoimintamallit Yhdysvalloissa 16.2.2017

Viestintäalan tutkimussäätiö myönsi erityisteeman ”Uutismedian uudet liiketoimintamallit Yhdysvalloissa” tutkimiseen yhteensä 240 00 euroa.

Lue lisää


Marjoriikka Ylisiurua: Tutkijavierailu Brysselin VUB-yliopiston kompleksisuuden tutkimuksen keskukseen 10.2.2017

Marjoriikka Ylisiurualle myönnettiin marraskuussa 6 500,00 euron matka-apuraha ”Tutkijavierailu Brysselin VUB-yliopiston kompleksisuuden tutkimuksen keskukseen”

Lue lisää


Sirpa Kirjonen: Certified Foresight Professional III -ohjelma/ Turun yliopisto 10.2.2017

Sirpa Kirjoselle myönnettiin marraskuussa 3 348,00 euron opintoapurahaa hankkeelle ”Certified Foresight Professional III -ohjelma/ Turun yliopisto

Lue lisää


Seuraavat


Julkisuus

Rahoitusta saaneista hankkeista julkistetaan seuraavat tiedot:

  • tutkimustuen saanut taho
  • hankkeen otsikko
  • yhteyshenkilö
  • myönnetty tuki euroina
  • hakijan itsensä laatima lyhyt tiivistelmä hankkeen tavoitteista 
Hankkeen päätyttyä julkaistaan tulosyhteenveto. 


Lisäksi hakijalta edellytetään, että projektin tuloksista kerrotaan mm. alan lehdissä.

Rahoitetut hankkeet

Viestintäalan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen viestinnän ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla:

  • liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä,
  • koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja
  • viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä. 

Säätiö rahoittaa tutkimushankkeita ja niiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa ammattioppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. 


Katso rahoitetut hankkeet ja tutustu tutkimusraportteihin hankekohtaisilta alasivuilta:
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä